Cjenik

CJENIK POSREDNIČKIH USLUGA

ETERNIUM d.o.o.
Ružići 25/i, 51213 Jurdani
OIB: 90521324581

Kupoprodaja nekretnine – posrednička naknada se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene.

Kupnja nekretnine – posrednička naknada za posredovanje prilikom kupoprodaje naplaćuje se od kupca i iznosi 3,00 %,

Prodaja nekretnine – posrednička naknada za posredovanje prilikom kupoprodaje naplaćuje se od prodavatelja i iznosi 3,00 %,

Zamjena nekretnina – prilikom zamjene nekretnina posrednička naknada se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom i iznosi 3,00  %

Najam i /ili zakup nekretnine – posrednička naknada se naplaćuje u postotku od ugovorene mjesečne najamnine / zakupnine te se ista naplaćuje od najmodavca / zakupodavca i najmoprimca / zakupnika na sljedeći način:
* trajanje najma/zakupa nekretnine do 1 godine  - posrednička naknada iznosi 100% iznosa ugovorene mjesečne najamnine/zakupnine
* trajanje najma/zakupa nekretnine od 1 godine do 3 godine – posrednička naknada iznosi 200% iznosa ugovorene mjesečne najamnine/zakupnine
* trajanje najma/zakupa nekretnine više od 3 godine – posrednička naknada iznosi 300% iznosa ugovorene mjesečne najamnine/zakupnine
Navedene posredničke provizije vrijede ukoliko nije drugačije ugovoreno ugovorom o posredovanju.

Poslovno savjetovanje i angažiranje posrednika – 50,00 EUR za svaki sat
   
Usluga ishodovanja izvatka iz zemljišne knjige, kopije katastarskog plana, posjedovnog lista ili drugih dokumenata kod tijela državne uprave, lokalne i područne samouprave izvan mjesta sjedišta agencije – 15 EUR za svaki sat + naknada putnih troškova u iznosu od 0,50 EUR po prijeđenom kilometru.

Ostale usluge posrednika po dogovoru.

** na cijene se obračunava PDV po zakonski propisanoj stopi u koliko je Posrednik obveznik PDV-a**
* Prema propisu RH - 1 EUR = 7,53450 HRK*

Ugovorena posrednička naknada obuhvaća sljedeće:
* izvršenje svih radnji Posrednika navedenih u točki VII. Općih uvjeta
* troškove sastavljanja predugovora i kupoprodajnoga ugovora
* prijevod kupoprodajnoga ugovora na jezik prema želji Nalogodavca
* javnobilježničke troškove vezane za ovjeru potpisa na ugovoru, izuzev solemnizacije predugovora i ugovora te izrade javnobilježničkog akta (vezano uz Nalogodavca – kupca i prodavatelja)
* troškove uknjižbe u zemljišne knjige (vezano uz Nalogodavca – kupca)